Ballagás 2016/2017-es tanév

Május 5-én került megrendezésre az iskola végzős diákjainak ballagása. Az idei tanévben öt osztály búcsúzott intézményünktől: 12/A (osztályfőnök: dr. Dávid Patrik), 12/C (Kovács Árpád), 12/D (Porubszky Krisztina), 11/K (Gacsainé Neuschl Mária) és 11/V (Ágostonné Dóka Zsófia). Az ünnepségen részt vett az iskola vezetősége, a Tatabányai Szakképzési Centrumot Meszes Balázs főigazgató-helyettes képviselte.

A ballagó osztályok termeit a 11. illetve a 10. osztályos tanulók díszítették fel a tanítási órák után. Itt a hozzátartozók átadták a virágokat és ajándékokat a ballagó diákoknak, majd megkezdődött az utolsó osztályfőnöki (negyed)óra.
Mindeközben a díszítő osztályok sorfala töltötte meg az iskola folyosóját.
Az utolsó kicsengetés után először a 12/A indult el osztályterméből, majd követte őket a folyosón a többi osztály. Az aulában csatlakozott hozzájuk az iskola vezetősége a zászlóvivőkkel karöltve.

Majd megkezdődött az ünnepi műsor, mely a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Ezt követően Szepesi Márta igazgató asszony ünnepi beszéde következett. A mintegy 120 ballagó diákhoz szólva röviden megemlékezett a Selmecbányáról indult hagyomány múltjáról.
Kiemelte, ez a ballagás nem szükségszerű, hogy az intézmény elhagyását jelentse, hiszen számos továbbtanulási lehetőséget kínál az iskola a végzősöknek. Elmondta, hogy
az óvodai és általános iskolai ballagásokkal összehasonlítva ez vizsgával zárul és a felnőtté válás kezdetét is jelenti egyben.
Majd Chmela Károly 11/A osztályos tanuló szavalta el Kiss Kálmán: Szonett ballagóknak című költeményét. Papp Sára a 12/C osztályból az iskola régi diákjának, Tálas Barbarának Búcsú című versét adta elő.

A 11. évfolyam nevében Bálint Alpár 11/C osztályos tanuló búcsúztatta a ballagókat, majd Tihanyi Viktória (12/D) búcsúbeszéde következett, mely után a ballagók a középiskolai évek lezárásának szimbólumaként elengedték a lufikat.

A közösségi munkáért és a jó tanulmányi eredményekért járó jutalomkönyvek kiosztását követően a Szózat zárta az ünnepséget.

Az esemény szervezői Erősné Pócs Veronika és Csortos Katalin voltak.